Persbericht 07/11/2013

De stuurgroep – die voor iedereen met een wielerhart open staat – verzorgt de praktische coördinatie van alle evenementen en mocht reeds een 30-tal activiteiten invullen op de dorpsjaarkalender 2014. Er is nog volop plaats en ieder initiatief of idee is welkom op info@heuledorpvanderonde.be.

 • Zoals beloofd is Heule geen eendagsvlieg als Dorp van de Ronde, maar zal er doorheen gans het jaar 2014  wielergekte heersen. We geven reeds het startschot in het weekend van Velofollies en Heule Nieuwjaart (18 januari).  We doen dan ook nog eens een oproep aan iedereen, personen en verenigingen, om zich niet in te houden om van alles te organiseren, niet alleen op 6 april, maar gedurende het ganse jaar. De stuurgroep Heule, Dorp van de Ronde zal dit maar al te graag (promotioneel, praktisch en soms zelfs financieel) ondersteunen en afstemmen met alle andere activiteiten. -      Flanders Classics heeft een heel strak beleid omtrent activiteiten op en rond het parkoers en/of onder de noemer (Dorp) van de Ronde. Contractueel, inclusief een reeks afspraken,   werd gevraagd dat de organisatie voor gans Heule zou worden opgevolgd door één, speciaal voor dit doel opgerichte, organisatie. Dit is de tijdelijke vzw ‘Heule – Dorp van de Ronde’ geworden. Alle activiteiten of acties, al dan niet commercieel, gebeuren dan ook best  in samenspraak met de lokale organisatie. Dit biedt niets dan voordelen en zorgt er voor dat
  1. ze opgenomen kunnen worden in de algemene promotie en kalender
  2. waar nodig financiele ondersteuning kan gegeven worden, er is een budget voorzien
  3. er afstemming is met andere activiteiten zodat ze niet in elkaars vaarwater zitten
  4. mogelijke commerciële conflicten voorkomen kunnen worden
  5. de activiteit in overeenstemming is met de regels opgelegd door Flanders Classics
  6. ze opgenomen worden in het bijzonder veiligheidsplan

Activiteiten dienen daarom gemeld te worden op  info@heuledorpvanderonde.be.

 • Begin december komt er bovendien opnieuw een dorpsvergadering om alle sympathisanten, Heulenaars, verenigingen  en sympathisanten uitgebreid te informeren en verder te betrekken bij wat een heu(l)s wielerfeest moet worden.
 • Het doel van de organisatie is niet om van Heule het grootste of spectaculairste Dorp van de Ronde te maken, maar wel om er het warmmenselijkste dorp van te maken: warm van vriendschap, warm van betrokkenheid, warm van feesten en ambiance! We kunnen daar enkel maar in slagen als we het feest samen maken. Ook het Dorp van de Ronde moet een feest worden door en voor Heule. Er zijn vele en diverse taken: tapper, seingever, kassaverantwoordelijke, begeleider van een fanfare of een fietstocht, creatief zijn, technisch vernuft, podiumopbouwer, … voor elk wat wils en doenbaar. We doen dan ook een oproep naar vrijwilligers die de Ronde letterlijk van op de eerste rij willen mee maken. Ze kunnen zich aanmelden op vrijwilligers@heuledorpvanderonde.be.
 • Gerard Debaets staat centraal in heel wat activiteiten. Voor de kwaliteitsvolle realisatie van een boek over deze markante Heulenaar kunnen we beroep doen op drukkerij Continuga uit Heule en uitgeverij Kannibaal, bekend voor zijn wielerboeken. Met de werkgroep, de Heemkundige Kring, enkele archieven en de (Amerikaanse) familie konden we  reeds heel wat documentatie verzamelen. Maar we zijn ervan overtuigd dat heel wat Heulenaars en wielersympathisanten ons nog onbekende informatie kunnen aanreiken. We zijn nog op zoek naar krantenknipsels, artikels, foto’s, … over Gerard Debaets en familie, over Heule tussen beide wereldoorlogen,  over het wielrennen in die periode. Wie bruikbare info heeft kan dit dringend melden op boek@heuledorpvanderonde.be. We nemen dan de komende week met u contact op.

GroepsfotoHDVDR

 

0 Comments